Персональний сайт с. Тарасівка
Годинник
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 45
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Колективний договір між адміністрацією

та трудовим колективом  Тарасівської сільської ради.

3. Загальні положення.

 1. Сторонами за цим колективним договором є:

Тарасівська  сільська рада, в особі сільського голови (далі – іменується «керівництво»), з однієї сторони;

- трудовий колектив Тарасівської  сільської ради в особі голови профспілкового комітету (далі іменується «профспілка»), з другої сторони.

 1. Метою колективного договору є регулювання трудових і соціально-економічних відносин з питань організації праці, умов оплати праці, гарантій, пільг і компенсацій щодо побутового, культурного і соціального обслуговування працівників виконавчих органів Тарасівської сільської ради.
 2. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов‘язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості під час проведення переговорів щодо укладення колективного договору, внесення змін та доповнень до нього, вирішення всіх питань соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.
 3. Цей колективний договір є нормативним документом,укладеним відповідно до чинного законодавства України, на підставі якого здійснюється регулювання відповідних виробничих, трудових і соціально-економічних відносин у трудовому колективі апарату сільської  ради та виконкому сільської  ради.
 4. Умови колективного договору поширюються на всіх працівників апарату сільської ради та виконкому сільської  ради незалежно від того, чи є вони членами профспілкової організації чи ні, в тому числі на тих, яких було прийнято на роботу протягом дії колективного договору, і є обов‘язковими для сторін, що його уклали.
 5. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін.
 6. Колективний договір продовжує діяти доти доки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний договір.
 7. Зміни та доповнення до колективного договору вносяться в обов’язковому порядку відповідно до змін у чинному законодавстві України з питань, що є предметом цього колективного договору, а також за ініціативою однієї з сторін після проведення переговорів та досягнення взаємної згоди, і набувають чинності як додаток до колективного договору після його затвердження і підписання на спільному засіданні сторін.
 8. Керівництво Тарасівської сільської ради ознайомлює з колективним договором усіх працівників Тарасівської сільської ради. Колективний договір підлягає реєстрації в порядку,встановленому чинним законодавством України.
 9. Контроль за виконанням колективного договору здійснюється безпосередньо сторонами чи створеною ними робочою комісією.
 10.  Уповноважені особи, які ухиляються в участі в переговорах щодо укладення, внесення змін чи доповнень до колективного договору, а також винні в порушенні та невиконанні зобов’язань щодо нього, ненаданні інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю, несуть відповідальність в порядку,встановленому чинним законодавством України.

 

 1. Виробничі та трудові відносини.
 1. Адміністрація зобов’язується:
  1. Забезпечити укладання трудового договору між сторонами відповідно до чинного законодавства.
  2. До початку роботи з трудовим договором:
 • роз‘яснити працівникам їх права та обов’язки, ознайомити їх з правилами внутрішньотрудового розпорядку та колективним договором;
 • визначити працівникам робоче місце, забезпечити їх необхідними для роботи засобами;
 • проінструктувати працівників щодо правил техніки безпеки, виробничої санітарії, охорони та гігієни праці, протипожежної охорони;
 • роз’яснити працюючим їх трудові та соціально-економічні права, передбачені чинним законодавством та цим колективним договором.
  1. Забезпечити дотримання встановленої законодавством тривалості робочого часу 40 годин на тиждень.
  2.  Установити відповідно до регламенту виконкому сільської ради для працівників режим роботи та відпочинку:
  3. Забезпечити продуктивну організацію праці за спеціальністю і кваліфікацією. Розробити та затвердити посадові інструкції (функціональні обов’язки), ознайомивши з ними працівників.
  4. Вживати заходів щодо матеріально-технічного забезпечення трудового процесу.
  5. Розглядати пропозиції про вдосконалення організації оплати праці, матеріального заохочення працівників, установлення гарантій, пільг та компенсацій.
  6. Створювати умови, необхідні для нормальної роботи, підвищення кваліфікації.
  7.  Вживати заходів щодо запобігання виробничому травматизму, профілактики професійних та інших захворювань.
  8. Забезпечувати додержання безпечних умов праці при проведенні будівельно-ремонтних робіт у приміщенні сільської ради.
  9. Забезпечити наявність у приміщеннях сільської ради медичної аптечки.
  10. Забезпечувати страхування працівників відповідно до Закону України від 23.09.99 р. №1105- XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», а водіїв – Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, затвердженого постановою КМУ від 14.08.96 р. № 959.
  11. Здійснювати контроль за дотриманням трудової і виробничої дисципліни, підвищувати рівень організаційної роботи, спрямованої на зміцнення дисципліни, формування стабільного трудового колективу.
  12. Вживати заходів впливу до порушників трудової дисципліни.
  13. Перераховувати щокварталу на розрахунковий рахунок профкому кошти на проведення культурно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи в розмірі одного відсотка від фонду оплати праці працівників за попередній квартал відповідно до ст. 44 Закону України від 15.09.99 р. № 1045 – XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
  14. Надавати посадовим особам основну щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено тривалішої відпустки,  виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати. Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються Кабінетом Міністрів України. (ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»). Для інших працівників – 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік. Забороняється за ненадання щорічної основної відпустки повної тривалості протягом двох років підряд (ст. 80 КЗПп Ураїни).
  15. Працівникові який відповідно до статті 25 Закону України «Про відпустки» має право на відпустку без збереження заробітної плати, зазначена відпустка за його бажанням надається в обов’язковому порядку. Крім того,  працівникові за його заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати  за сімейними обставинами та з інших причин тривалістю не більше 15 календарних днів на рік (ст. 26).
  16. Не звільняти працівників з роботи з ініціативи керівництва без достатніх підстав і попереднього погодження з профспілковим комітетом.
 1. Працівники зобов’язуються:
  1. Сумлінно виконувати свої трудові обов’язки, дотримуватись правил внутрішньо-трудового розпорядку, своєчасно виконувати розпорядження керівництва, безпосереднього керівництва, куратора, згідно з розподілом функціональних обов’язків, сільського голови, або особи, яка його зміщає.
  2. Утримувати робоче місце, обладнання, засоби виробництва в належному порядку та справному стані.
  3. Дотримуватись правил та інструкцій з охорони та гігієни праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної охорони, користуватися необхідними засобами індивідуального захисту.
  4. Вживати заходів щодо усунення можливих причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі, запобігати аваріям тощо.

 

3.Відповідальність за порушення трудової дисципліни.

 1. Порушення трудової дисципліни, невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків тягне за собою вжиття до працівника заходів дисциплінарного чи громадського впливу.

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів дисциплінарного стягнення:

 1. Догана;
 2. Звільнення;

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються в разі невиконання чи неналежного виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням служби, а також за вчинок, який порочить працівника, або дискредитує орган, в якому він працює.

Дисциплінарне стягнення керівництвом застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. До посадових осіб місцевого самоврядування, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватись такі заходи дисциплінарного впливу:

Попередження про неповну службову відповідність;

Затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду (ст. 14 Закону України «Про державну службу»).

 1. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 1. Оскарження дисциплінарного стягнення працівником і дострокове зняття його з працівника здійснюються в порядку, передбаченому ст. 150 та 151 КЗпП України.
 2. Перед застосуванням дисциплінарного стягнення керівництво вимагає від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. При визначенні виду стягнення враховується ступінь тяжкості вчиненого працівником поступку та заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок і ставлення працівника до своєї роботи до вчинення поступку.
 3. Дисциплінарні стягнення з працівників застосовуються сільським головою та оформляються розпорядженням.
 4. Працівники сільської ради несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну сільській раді внаслідок покладених на них трудових обов’язків (стаття 130 КЗпП України). У разі покладення матеріальної відповідальності, права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом установлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна сільській раді винними протиправними діями працівника. За наявності зазначених підстав і умов матеріальна відповідальність може бути накладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. Працівник який заподіяв шкоду, може добровільно відшкодувати її повністю або частково. За погодженням з керівництвом працівник може для відшкодування заподіяної шкоди замінити рівноцінним майном або відремонтувати пошкоджене.
 5. За шкоду, заподіяну при виконанні службових обов’язків, працівник, з вини якого заподіяно шкоду, несе матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середньомісячного заробітку (ст. 132 КЗпП України). Відшкодування заподіяної працівником шкоди у розмірі, що не перевищує розміру середньомісячного заробітку, здійснюється згідно з розпорядженням сільського  голови шляхом відрахування із заробітної плати працівника в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 6. Якщо працівник не згоден із розміром відрахування із заробітної плати на відшкодування заподіяної шкоди, трудовий спір за його заявою розглядається в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

4.Оплата праці, матеріальне заохочення, гарантії та компенсації.

 1. Посадові особи місцевого самоврядування одержують заробітну плату, розмір якої має забезпечувати необхідний життєвий рівень (ст. 21 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»). Оплата праці повинна забезпечувати необхідні матеріальні умови для належного виконання службових обов’язків, стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю.
 2. Заробітна плата посадових осіб місцевого самоврядування складається з посадових окладів, доплати за ранги, надбавки за вислугу років, премій та інших надбавок. Посадові оклади встановлюються залежно від складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов’язків. Доплата за ранг провадиться відповідно до рангу, присвоєного посадовій особі місцевого самоврядування. Надбавка за вислугу років виплачується щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування у таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 років – 40 відсотків. Посадовим особам місцевого самоврядування можуть установлюватись надбавки за високі досягнення праці і виконання особливо-важливої роботи, доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати, а також надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.
 3. Умови оплати праці, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються законодавством України.
 4. Джерелом формування фонду оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування є місцевий бюджет та інші джерела, визначені для цієї мети законодавством України (ст. 21 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»).
 5. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів, надбавок до них та фінансування інших, передбачених законодавством, гарантій, пільг і компенсацій.
 6. З метою стимулювання матеріальної зацікавленості працівників застосувати систему преміювання. Виплату премій, винагород за результатами роботи з фонду оплати праці проводити відповідно до затвердженого Положення про преміювання  працівників та не менше 10 відсотків середньомісячного заробітку.
 7. Заробітна плата виплачується  в робочі дні два рази на місяць: аванс - з 15 по18, остаточний розрахунок – з 25 по 30  числа кожного місяця в розмірі, що складає оплату за фактично відпрацьований час.
 8. Про нові або зміну діючих умов оплати праці (уразі їх погіршення) повідомляти працівників не пізніше як за два місяці до їх запровадження або змін.
 9. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше як за три дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП).
 10. Матеріальна допомога на оздоровлення виплачується працівникам при наданні щорічної відпустки на підставі відповідної заяви працівника в сумі середньомісячної заробітної плати один раз на рік.
 11. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань працівникам виплачується в сумі середньомісячної заробітної плати за рік. Матеріальна допомога у разі смерті працівника виплачується членам родини.
 12. При виході на пенсію за умови звільнення з роботи посадовим особам місцевого самоврядування, які пропрацювали не менше 10 років, виплачується грошова допомога у розмірі 10 місячних посадових окладів.
 13. Робота працівників у вихідний день може компенсуватися за згодою сторін (ст. 72 КЗпП України).
 14. Заробітна плата підлягає індексації в установленому законом порядку.
 15. При порушенні термінів виплати заробітної плати компенсувати працівникам втрату частини заробітної плати згідно з чинним законодавством.
  1. Працівникам надаються інші, передбачені чинним законодавством України, гарантії та компенсації при службових відрядженнях на час виконання державних або громадських обов'язків, в разі направлення на курси підвищення кваліфікації, медичних обстежень, тощо.

5.Режим роботи. Тривалість робочого часу і відпочинок..

4.1. У сільській раді встановлено п'ятиденний робочий тиждень з вихідними (субота, неділя ) із таким режимом роботи:

-  початок роботи - о 8 годині;

-  перерва на обід - 3 12 до 13 години;

-  закінчення роботи - о 17 годині

-  у п'ятницю робочий день закінчується о 16 годині;

-  напередодні святкових і не робочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

4.2. Сторони домовились, що адміністрація у виняткових випадках в інтересах колективу для створення кращих умом для відпочинку може перенести день відпочинку на інший день, щоб об'єднати з найближчим святковим днем.

4.3. Відповідно до Закону України "Про відпустки" кадровою службою у січні місяці складається графік відпусток працівників сільської ради на поточний календарний рік, який затверджується сільським головою за погодженням з трудовим колективом Графік відпусток доводиться до відома всіх працюючих.

4.4. Відпустки працівникам сільської ради надаються у відповідності до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та Закону України "Про відпустки".

          4.5. Додаткові оплачуванні відпустки працівникам сільської ради надаються:

-   посадовим особам у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів від 27.04.1994 р. №250;

-   службовцям з ненормованим робочим днем - 4 календарні дні на посадах згідно додатку № 1 (п.2 ст. 8 Закону України "Про відпустки);

-   працівникам, які працюють з комп'ютером, копіювальними та розмножувальними машинами - 4 календарні дні (ч. 1.ст..7 Закону України "Про відпустки", постанова КМУ від 17.11.1997 р. № 1290)

-   працівникам, які виховують двох дітей до 15 - річного віку,7 -календарних днів, згідно внесення змін до с. 182-1 КЗпП України та ст. 19        Закону України "Про відпустки", який набрав чинності з 01.03.2003 року;

-  працівникам сільської ради без зволікань надаються короткотермінові оплачуванні відпустки, окрім передбачених законодавством, а також у зв'язку:

-   одруження самого працівника - 5 днів;

-   одруження дітей - 5 днів;

-   смертю членів сім'ї та близьких родичів - 3 днів.

6. Охорона праці.

5.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов'язком адміністрації, яка організує і забезпечує умови праці на кожному робочому місці; безпеку технологічних процесів, машин, обладнання, інших засобів виробництва, наявність засобів захисту, відповідальність санітарно - побутових умов нормативним актам з охорони праці.

               5.2. Адміністрація зобов'язана  інформувати працівника  при складанні трудового договору про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунено та при можливі наслідки впливу на здоров'я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах, відповідно до законодавства і Колективного договору.

5.3 .Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо є реальна загроза для його життя і здоров'я і якщо такі умови роботи не передбачені трудовим договором, а також в разі загрози для життя чи здоров'я інших людей, навколишнього середовища.

5.4.Працівники зобов'язані знати та виконувати вимоги нормативних актів по охороні праці, правила поведінки з обладнаннями і іншими засобами виробництва, користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, проходити обов'язкові медичні огляди.

5.5.Розмір допомоги в разі ушкодження здоровя  внаслідок нещасного випадку та інших визначається чинним законодавством та даним договором.

5.6.Адміністрація, у відповідності до висновків комісії щодо розміру вини потерпілого, може зменшити розмір одноразової допомоги, якщо ушкодження здоров'я потерпілого від нещасного випадку на виробництві настало не тільки з вини адміністрації, айв наслідок порушення потерпілим вимог актів про охорону праці. Розмір такого зменшення не може перевищувати половини одноразової допомоги.

5.7.             Працівники зобов'язуються використовувати надані їм у користування транспортні засоби, обладнання та інше майно лише у службових цілях.

5.8.             Всі працівники сільської ради підлягають обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків та професійних захворювань відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

 

 

7.Соціальні пільги і гарантії.

6.1.   Адміністрація гарантує надання працівникові вільного часу для
проходження медичних оглядів, отримання медичної допомоги, відвідування
державних органів для вирішення необхідних житлово-побутових проблем
без здійснення будь - яких стягнень із заробітної плати чи інших безпідставних
санкцій.

6.2. Адміністрація зобов'язується організувати чітку роботу санітарно-
побутових приміщень сільської ради, своєчасно забезпечувати
працюючих засобами індивідуального захисту, згідно типових норм, при
необхідності видавати їм засоби захисту понад встановлені норми.

6.3. Сторони домовились про те, що за наявності для цього підстав (заяв працівника), вивчати побутові умови працівника і при наявності відповідних коштів надавати допомогу працівникам в отриманні, в разі нагальної потреби, матеріальної допомоги.

6.4. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, першочергово надаються переваги та пільги в галузі соціально-культурного і побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку)

8.Відповідальність сторін. Вирішення спорів.

7.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

7.2. Сторони зобов'язуються дотримуватися принципів соціального партнерства, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів щодо укладання Колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

7.3.  Один раз на рік Сторони зобов'язуються спільно аналізувати хід
виконання Колективного договору і звітувати про реалізацію взятих
зобов'язань на зборах трудового колективу.

7.4. У разі не виконання положень Колективного договору з об'єктивних причин (погіршення фінансового стану, недофінансування, інші об'єктивні причини) своєчасно вносити до нього відповідні зміни і доповнення у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

9. Гарантії діяльності профспілкової організації.

Адміністрація обов’язується:

 1. Сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкового комітету.
 2. Надавати профспілковому комітету для роботи та ведення діловодства окрему кімнату з необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням тощо.
 3. За наявності письмових заяв працівників – членів профспілкової організації щомісячно утримувати членські профспілкові внески (1% із заробітної плати працівників) і до 5 числа кожного місяця безоплатно перераховувати відповідну суму цих коштів на рахунок профспілкового комітету.

 

Цей колективний договір підписали:

 

Від імені керівництва:                                          Від імені профспілки:

___. ___. 20___ року.                                          ____. ____. 20___ року.

Сільський голова                                  Голова профспілкового комітету

_____________________  (П.І.Б.)                            _____________________ (П.І.Б.) ____________________ (підпис)                             _____________________ (підпис)

 

                                                                             

                                                                           

                                                                          

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
Архів записів
Друзі сайту
Відділ освіти Шполянської держадміністрації
Лозуватська ЗОШ