Персональний сайт с. Тарасівка
Годинник
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 45
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

 

План роботи на 2015

 

 

 

ТАРАСІВСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО    РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 16 грудня 2010 року                                                                            №  48

с. Тарасівка

Про опікунську раду

 

Відповідно до пункту б підпункту 4  статті 34 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 56 Цивільного  Кодексу України , Закону України  “Про охорону дитинства”, Сімейного кодексу України, Правил опіки та піклування, затверджених  Міністерством юстиції України  17 червня 1999 року №387/3680:

1Затвердити :

  1.  Положення про  опікунську раду  виконавчого комітету сільської ради (додається)
  2.  Склад опікунської ради (додається)

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  Дяченко О.А.

 

 

 

Сільський голова                                                                           Р.В.Недоступ

 

 

 

 

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

від 16 грудня 2010 № 48

 

Склад

опікунської ради  виконавчого комітету Тарасівської сільської ради                  

 

1.Дяченко Оксана Анатоліївна                голова опікунської ради

 

2.Мороз Віталій             Віталійович

 

 

 

Заступник сільського голови, директор школи, член ради

3.Шевченко Віра Петрівна

 

соціальний педагог загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., заступник голови ради

 

4. Лагода Тетяна Петрівна

 

 

5. Павлик Галина Григорівна

 

 

 

 

 

 медична сестра, член ради

 

 

соціальний працівник, секретар ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради, виконкому                                         Дяченко О.А.

 

Затверджено

Рішенням виконавчого комітету сільської ради         від 17 грудня  2010  №  48

 

 

Положення

про опікунську раду

при виконавчому комітеті Тарасівської сільської ради

І. Загальні положення

 

Опікунська рада (далі - рада) створюється при виконавчому комітеті сільської ради та виконує дорадчі функції.

В своїй діяльності рада керується Конституцією України, Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України, Правилами опіки і піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 №34/166/131/88 та іншими нормативними актами, що регулюють діяльність органів опіки і піклування, а також цим Положенням.

Діяльність ради здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності неповнолітніх та громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів.

Рада створюється в складі 5-9. До складу ради входять соціальні педагоги шкіл, представники органів місцевого самоврядування, соціального захисту,  охорони здоров'я, громадськості.

Очолює раду заступник сільського голови . Обов'язки секретаря виконує інспектор статистичного та паспортного обліку населення. Голова, відповідальний секретар та склад ради затверджується рішенням виконавчого комітету сільської ради.

Рада працює під керівництвом і контролем сільського голови в тісному контакті зі службою у справах неповнолітніх, відділом освіти, управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, кримінальною міліцією, центральною районною лікарнею, центром соціальних служб для молоді тощо.

Рада планує свою роботу щоквартально. Засідання опікунської ради проводяться за потребою, але не рідше 1 разу на квартал.

Матеріали, що надходять до ради, реєструються в книзі реєстрації, яку веде секретар ради. Матеріали і реєстраційна книга зберігаються у секретаря ради.

Секретар ради відповідає за ведення діловодства, належне оформлення та передачу на зберігання до архіву сільської матеріалів ради.

Безпосереднє ведення  справ  по опіці і піклуванню  покладається  на соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл :

Соціальні педагоги  формують  банк даних про дітей-сиріт  і дітей  позбавлених  батьківського піклування  в селі.

Забезпечують ведення особових справ  дітей-сиріт , дітей  позбавлених  батьківського піклування , які перебувають  під опікою громадян.

Виконавчий комітет сільської ради веде облік дітей –сиріт, дітей, батьки яких  позбавлені батьківських прав (тобто, неповнолітніх, що мають визначений  соціально-правовий  статус), передає їх до –інтернатів на повне  державне   забезпечення , під  опіку   громадян, на  усиновлення , до  дитячого будинку, будинку дитини “Малятко”.

Організовує діяльність  щодо  подальшого  влаштування  категорійних дітей , стосовно яких припинено опіку, піклування. Веде облік дітей , які  залишилися  без  батьківського піклування  і можуть бути  усиновлені.

Виконавчий комітет сприяє виконанню  соціальних програм  та  здійсненню  заходів спрямованих на  забезпечення  соціального та правового захисту дітей,  молоді, жінок і дітей.

Впроваджує нові  форми  виховання  дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського  піклування (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї).

Забезпечує першочергове оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

Організовує надання постраждалим від насильства в сім’ї та членам сім’ї необхідної допомоги, а у разі потреби направляє їх до спеціалізованих установ (кризові центри, притулки. центри медико-соціальної реабілітації)

Виявляє і веде облік  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених  батьківського піклування , неповнолітніх, які виховуються  в сім’ях , в опікунів чи  піклувальників , які  не забезпечують необхідних умов  для їх життя, навчання та розвитку, неповнолітніх, які  залишили заклади  освіти чи  потребують допомогу  у працевлаштуванні , та  вживає заходи до їх влаштування.

Бере участь  у розгляді  судами справ щодо  неповнолітніх і захисту  їх прав та  інтересів, представляє права неповнолітнього  в суді.

Спільно з  підрозділами кримінальної  міліції у справах неповнолітніх, закдалами освіти здійснює профілактичні  заходи  щодо  виявлення та  вилучення  з громадських  місць, об’єктів транспорту  дітей з неблагополучних сімей, які  зазнали фізичного та  іншого насилля з боку  дорослих, бродяжать і жебракують, забезпечують їх  влаштування і соціальних захист.

         Соціальні працівники управління праці  та соціального захисту населення   райдержадміністрації, медичні працівники: здійснюють діяльність щодо забезпечення догляду, надання соціально-побутового та медичного обслуговування громадянам похилого віку, інвалідам , дітям і дорослим з  вадами фізичного та розумового розвитку, які цього потребують.

  • Ведуть облік  одиноких та одиноко проживаючих  громадян похилого віку, інвалідів всіх  груп  і категорій , малозабезпечених сімей.
  • Приймають участь у проведенні  щорічних обстеженнь  матеріально побутових умов  проживання   малозабезпечених громадян з метою надання їм  адресної допомоги;
  • Здійснюють постійне обслуговування  одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних  громадян, ветеранів війни та праці, які цього потребують;
  • Направляють на постійне  та тимчасове  проживання  в будинки – інтернати  загального типу та для   психохронників одиноких пенсіонерів , інвалідів І і ІІ груп.
  • Постійно поповнюють  комп’ютерний банк даних  інвалідів , дітей-інвалідів. Працюють над  створенням  банку  даних інвалідів з розумовою  відсталістю для реалізації  в районі  державної  Концепції  їх  соціальної адаптації.
  • Проводять  персоніфікований  облік осіб,  які мають право на пільги
  • Тримають під постійним  контролем   своєчасне  призначення  та виплату  державних  допомоги та  субсидій  малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам.

 

Лікар педіатр здійснює діяльність (діагностичну, лікувальну, експертну) щодо осіб, щодо утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 3-х років..

Соціальні педагоги здійснюють соціальний супровід проблемних, неблагополучних сімей , кризових ситуацій; надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді , які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

 

Рада сприяє і надає допомогу батькам у вихованні дітей в тих сім'ях, які потребують додаткової уваги.

Рішення органів опіки та піклування про призначення чи звільнення опікунів і піклувальників від виконання своїх обов'язків, а також з інших питань, можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.

 

II. Напрямки роботи та основні функції ради

Опікунська рада відповідно до покладених на них завдань та розподілу повноважень між структурними підрозділами відповідні; управлінь і відділів райдержадміністрації:

2.1. Подає пропозиції на виконавчий комітет щодо встановлення і припинення опіки та піклування.

2.2. Веде облік щодо осіб, які потребують опіки чи піклування.

2.3. Здійснює регулярний контроль за виконанням опікуном, піклувальником його прав та обов'язків, пов'язаних з вихованням дитини.

2.4. Забезпечує тимчасове влаштування неповнолітніх та непрацездатних осіб, які потребують опіки чи піклування.

2.5. Розглядає звернення дітей щодо неналежного виконання батьками (одним з них), опікунами (піклувальниками) обов'язків з їх виховання або щодо зловживання своїми правами.

2.6. Вирішує згідно з чинним законодавством питання щодо грошових виплат дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням.

2.7. Розглядає спори, пов'язані з вихованням дітей.

2.8. Розглядає скарги на дії опікунів (піклувальників).

2.9. Бере участі, у вирішенні питання щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які закінчили навчально-виховні заклади і не мають житла.

2.10. Вживає заходи щодо захисту особистих, житлових та майнових прав неповнолітніх та осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням.

2.11. Бере участь у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав  неповнолітніх та осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням.

2.12 Розглядає можливість відчуження майна, в тому числі квартир та житлових будинків, в інтересах осіб, які потребують опіки та піклування. Проводить іншу діяльність щодо забезпечення прав та інтересів неповнолітніх дітей чи повнолітніх осіб, які потребують опіки та піклування.

 

III. Права та обов'язки ради

3.1. При виникненні спірних питань рада має право:

 визначати способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї; визначати місце проживання дитини у віці від 10 до 14 років.

3.2. В установленому законом порядку має право порушувати перед сільським головою  питання:

звернення до суду з позовом:

про позбавлення батьків чи усиновителів, які ведуть асоціальний спосіб життя і негативно впливають на виховання неповнолітніх, прав на їх виховання; про визнання усиновлення (удочеріння) недійсним і відміну його.

про відібрання малолітньої дитини від батьків, якщо подальше перебування  дитини в сім'ї загрожує її життю або здоров'ю, належному вихованню;

про повернення батькам дітей особами, які утримують їх у себе без законних на те підстав.

3.3. Рада попередньо розглядає матеріали про:

влаштування неповнолітніх, які за станом здоров'я потребують догляду і не можуть захищати свої права та інтереси;

встановлення опіки над дітьми віком до 14 років, які залишились без батьківського піклування; встановлення піклування над неповнолітніми віком від 14 до 18 років; встановлення опіки над майном підопічної особи;

доцільність перегляду раніше прийнятого рішення  про призначення опікуна (піклувальника) над особою або майном;

 3.4. Рада на своїх засіданнях розглядає та заслуховує інформацію:

про проведення громадського огляду умов утримання, виховання, навчання.

соціального захисту дітей сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування;

про збереження і охорону належного підопічним майна;

про використання опікунами пенсій, державної допомоги, аліментів, які одержують підопічні, прибутків від їх майна та грошових вкладів; звіти опікунів про виконання покладених них обов'язків ще до підопічних; звіти директорів шкіл керівників дошкільних навчальних закладів про роботу з дітьми-сиротами дітьми, які позбавлені батьківського піклування, дітьми, які проживають в надзвичайно складних умовах, про надання їм пільг. встановлених законодавством тощо;

3.5. Рада приймає рішення (якщо є спір) та подає пропозицію на засідання виконавчого комітету про можливість надання  дозволу на відчуження, розподіл, продаж, обмін та закріплення житлової площі, яка належить неповнолітнім та недієздатним особам, а також дозволу на будь-які дії з майном, яке належить вказаним особам.

 

IV. Строки розгляду справи

Матеріали, що надходять до ради і не потребують додаткової  інформації, розглядаються в 15-денний термін в робочому порядку

Рішення про встановлення опіки або піклування (сільськими, селищною радами) приймаються не пізніше місячного терміну з моменту, коли стало відомо про необхідність встановлення опіки або піклування.

Питання про влаштування неповнолітніх, які залишились без батьківського піклування, не мають засобів для існування та місця: проживання - в 5-_ денний термін.

 
V. Діяльність ради

5.1. Загальні положення.

Члени ради працюють на громадських засадах.

Очолює раду голова, який є заступником сільського  голови.

Обов'язки секретаря ради виконує інспектор паспортного та статистичного обліку населення.

         5.2. Голова ради:

скликає і координує роботу ради;

готує і проводить засідання, підписує протоколи засідань;

визначає функції секретаря, інших членів ради;

представляє раду в установах, на підприємствах, в організаціях  з питань

віднесених до її повноважень. Голова ради має право делегувати  повноваження членам ради.

 5.3. Секретар ради:

Секретар ради безпосередньо підпорядкований голові опікунської ради.

Секретар ради відповідно до покладених на нього обов'язків: вивчає і реєструє всі матеріали, які надходять до ради;

- проводить прийом населення з питань опіки та піклування;

- готує матеріали, які необхідні для проведення засідань ради;

- веде протоколи засідань ради;

- організовує і веде діловодство ради;

- приймає та розглядає скарги на дії опікуна (піклувальника) та порушує питання перед радою про звільнення опікуна (піклувальника) від своїх обов'язків;

- за дорученням голови ради бере участь у судових засіданнях при розгляді справ, що стосуються передачі дітей, які залишились без піклування батьків, органами опіки і піклування, порушення житлових та майнових прав неповнолітніх та громадян, які потребують опіки та піклування.

 
VI. Відповідальність

6.1. Голова, секретар та члени ради за неякісне або несвоєчасне виконання своїх функцій, бездіяльність чи невиконання наданих їм прав, порушення ними норм етики несуть адміністративну, дисциплінарну, кримінальну та цивільну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                    О.А.Дяченко

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
Архів записів
Друзі сайту
Відділ освіти Шполянської держадміністрації
Лозуватська ЗОШ