Персональний сайт с. Тарасівка
Годинник
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 45
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Звенигородським
управлінням юстиції
Свідоцтво № 1наказ №19/0
від  12.04.2011 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням
Тарасівської сільської  ради

№ 9-2/VІ
від 06.04.  2011 року

 

 

 

СТАТУТ
територіальної громади  С.ТАРАСІВКА

Тарасівська сільська рада від імені територіальної громади – жителів  села Тарасівка,СТАТУТ
 територіальної громади  с. Тарасівка

  • усвідомлюючи та стверджуючи верховенство прав та свобод людини і громадянина, дбаючи про забезпечення гідних умов життя мешканців;
  • прагнучи зберегти і розвивати духовні та культурні традиції;
  • відстоюючи демократичні засади розвитку суспільства та піклуючись про зміцнення місцевого самоврядування;
  • маючи на меті створити умови для плідної діяльності членів територіальної громади та забезпечити законність дій селищної влади;
  • керуючись Конституцією України, положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування, законами України

ухвалює Статут  територіальної  громади  с. Тарасівка(надалі - Статут).

Розділ І.

Загальні положення

Стаття 1. Правова основа статуту.

1. Статут територіальної громади села Тарасівки  (далі - Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Європейської хартії місцевого самоврядування", ратифікованої Законом України від 15.07.97 №452/97-ВР, інших законів України, який встановлює повноваження територіальної громади, механізми здійснення місцевого самоврядування, регулює відносини між територіальною громадою та сільською владою, визначає організаційні, матеріальні і фінансові основи місцевого самоврядування на території с. Тарасівка, а також регулює інші питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції місцевого самоврядування.

2. Статут діє на всій території села і має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування, за виключенням рішень, прийнятих місцевим референдумом.

3. Статут приймається сільською радою  не менш як 2/3 голосів депутатів від загального складу ради. Офіційне тлумачення положень Статуту може давати лише сільська рада.

Стаття 2. Характеристика села.

1. На території сучасної Тарасівки люд жив за сивої давнини. Скіфські кургани й долини височать край села. А за 5 кілометрів від нього – рукотворна Звенигора, у насипанні якої брали участь тарасівчани. Через село пролягав чумацький чорний шлях на Корсунь. Село Тарасівка  розташоване за 15 кіломенрів від райцентру Звенигородка. Населення – 900 осіб, площа – 632 га.   

2. В с.Тарасівка в 1875 році народився всесвітньо відомий диригент, етнограф, фольклорист, письменник Олександр Антонович Кошиць. Син сільського священика став найвідомішим диригентом київських театрів та курсів. За дорученням  Симона Петлюри у 1919 році  вирушив у співуче турне із українським хором, яким презентував  молоду Українську державу світові.

3. На час прийняття Статуту чисельність населення села склала 900 чоловік.

Стаття 3.  Територія села.

1.Територію села Тарасівка, на якій здійснюється сільське  самоврядування, утворюють землі ,розташовані у межах села. Площа території в існуючих межах – 632 га.

Стаття 4.  Символіка територіальної громади

1. Сільська рада та її виконавчі органи мають свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

2. Біля будинку сільської ради та її виконкому,  підіймається Державний Прапор України.

3.Територіальна громада має герб і прапор села, затверджений сесією сільської ради.

Стаття 5. Святкові дні та пам’ятні дати.

1. Святкування Дня села, видатних подій, державних та релігійних свят є основою подальшого розвитку злагоди, порозуміння та взаємопідтримки у суспільстві.

2. День села Тарасівка відзначається щороку на свято Трійці, як загальносільське свято, яке супроводжується урочистостями, народними гуляннями, ярмарками, культурно-спортивними й іншими масовими заходами. День села проводиться з метою виховання поваги до історії та духовності українського народу, любові до рідного села, розвитку почуття патріотизму, надбання демократичних цінностей, відродження загальнонаціональних та місцевих традицій.

3. З метою збереження місцевих історичних традицій щорічно відзначається День Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками – 9 травня.

4. Сільська рада щорічно під час затвердження бюджету села встановлює перелік загальносільських свят та знаменних подій.

Стаття 6. Знаки пошани територіальної громади.

1.  Жителям села, та особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою села і зробили суттєвий внесок у соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток села, за рішенням селищної ради може бути присвоєно звання "Почесний громадянин села Тарасівка".

Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов'язки осіб, відзначених званням         " Почесний громадянин села Тарасівка", визначаються Положенням, затвердженим рішенням сільської ради.

2.  Члени територіальної громади села, підприємства, установи та організації, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути відзначені сільським головою Подякою сільського голови та Вітальним адресом.

Положення про Подяку сільського голови та Вітальний адрес затверджуються розпорядженням сільського голови.

3. Сільський голова та сільська рада можуть засновувати інші відзнаки, перелік яких і порядок нагородження ними, а також статус нагороджених осіб, встановлюються окремими Положеннями, що затверджуються відповідно розпорядженням сільського голови чи рішенням сільської ради.

Розділ ІІ.

Територіальна громада

Стаття 7. Територіальна громада села.

     Територіальна громада села Тарасівка є первинним суб'єктом сільського самоврядування, носієм усіх публічних прав та єдиним джерелом місцевої публічної влади на території села. Публічна влада на території села реалізується територіальною громадою безпосередньо або через органи та посадових осіб місцевої публічної влади.

Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування в повному обсязі мають члени територіальної громади - громадяни України, які досягли 18-річного віку та є дієздатними. До їх прав належить можливість обирати та бути обраними (призначеними) на посади в органи місцевого самоврядування, користуватись іншими передбаченими Конституцією, законами України та цим Статутом правами в галузі здійснення місцевого самоврядування.

Стаття 8. Повноваження територіальної громади.

     Територіальна громада села Тарасівка безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування розглядає і вирішує питання, віднесені до її компетенції Конституцією України та законами України. Вона також правомочна вирішувати питання, які законодавчо не вилучені із сфери компетенції органів місцевого самоврядування, а їх вирішення не входить до виключної компетенції інших органів.

Цим Статутом до виключної компетенції територіальної громади віднесено наступні повноваження:

- затвердження договорів про об'єднання територіальної громади села Тарасівка з іншими територіальними громадами;

- ініціювання і прийняття рішень про вихід із складу єдиної громади, відокремлення   комунальної   власності   та   відповідних   коштів   у   порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- надання згоди на зміну назви населеного пункту в частині, що визначає статус та назву громади.

Стаття 9. Гарантії реалізації права членів територіальної громади.

Територіальна громада села Тарасівка сповідує принцип рівності членів громади, поваги до вільного волевиявлення та розвитку ініціативи в будь-якій із галузей суспільного життя.

Територіальна громада гарантує можливість формування за ініціативою своїх членів, у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, органів самоорганізації населення (їх об'єднань та асоціацій) на території села; об'єднання членів територіальної громади в політичні партії та громадські організації.

Стаття 10. Формування об’єднань на території села.

Територіальна громада с.Тарасівка, враховуючи національний склад населення та його конфесійну приналежність, підтримує утворення та функціонування національних товариств, земляцтв, об'єднань за віросповіданням, якщо їх діяльність не суперечить Конституції України, законам України і цьому Статуту; сприяє розвитку культурної, мовної та релігійної самобутності жителів селища; опікується захистом та охороною історичних пам'ятників та визначних місць на території села.

Стаття 11. Члени територіальної громади.

Членами територіальної громади села Тарасівка визнаються мешканці села, що на законних підставах проживають у селі Тарасівка та мають власну, найману, службову або виділену житлову площу.

Обмеження дієздатності чи визнання члена територіальної громади особою недієздатною, а також перебування в місцях позбавлення волі не позбавляє членства у територіальній громаді села Тарасівка.

Стаття 12.  Права і свободи членів територіальної громади села Тарасівка.  

 Члени територіальної громади села Тарасівка користуються всіма правами та свободами, встановленими законодавством України.

Права і свободи членів територіальної громади села Тарасівка, а також їх законні   інтереси   на  території  села   мають   пріоритет  щодо  державних інтересів, виходячи з визнаного Конституцією України принципу про найвищу соціальну цінність людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності й безпеки.

Члени територіальної громади села Тарасівка, окрім встановлених Конституцією України та законами України прав і свобод, виходячи з того, що коло цих прав не є вичерпним, мають право на:

- першочерговий розгляд індивідуальних та колективних звернень в органи місцевої публічної влади в селі Тарасівка;

- переваги у користуванні, оренді, викупі майна та земельних ділянок комунальної власності в селі Тарасівка;

- переваги та пільги при занятті підприємницькою діяльністю на території села Тарасівка та в інтересах територіальної громади села Тарасівка;

- право на першочергове працевлаштування на робочі місця, які утворюються територіальною громадою села Тарасівка;

- першочергове користування послугами Тарасівської сільської служби соціального захисту населення;

- безоплатну правову допомогу у сільських (комунальних та громадських) правоохоронних організаціях;

- присвоєння почесного звання „Почесний громадянин села Тарасівка"

Права і свободи жителів - членів територіальної громади села

Тарасівка, закріплені цим Статутом, не є вичерпними.

Проголошені   цим   Статутом   права   і   свободи   жителів   -   членів

територіальної  громади   села  Тарасівка   гарантуються   і   не   можуть   бути

скасовані.

Стаття 13. Обов'язки членів територіальної громади села Тарасівка

       Члени  територіальної громади   села  Тарасівка,   окрім  виконання обов'язків,    встановлених   Конституцією    України    та   законами   України, зобов'язані:

- виконувати Статут територіальної громади, а також інші акти місцевої публічної влади;

- дотримуватися чистоти і порядку в селищі;

- в міру особистих здібностей та можливостей сприяти благоустрою

селища, розвитку територіальної громади, підвищенню рівня життя її членів;

шанувати     офіційну     символіку     територіальної     громади     та використовувати її тільки у відповідності до Статуту.

Громадяни, що прибувають до  селища, мають у 3-денний термін зареєструватися   в   відповідних   установах.   Водночас   тимчасові   мешканці села Тарасівка та його гості мають виконувати Статут села нарівні з членами  територіальної громади.

Відповідальність жителів села - членів територіальної громади та тимчасових  мешканців   за  порушення  Конституції  України,   законодавства України, цього Статуту, інших нормативно-правових актів місцевої публічної влади в селі Тарасівка передбачається відповідними законами та місцевими актами.

Відповідальність органів та посадових осіб місцевої публічної влади в селі Тарасівка за порушення Конституції України, законодавства України, цього Статуту та інших  нормативно-правових актів місцевої публічної влади в селі Тарасівка встановлюється в цих законах та місцевих актах.

Розділ III

МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.

Стаття 14. Комунальна власність територіальної громади.

1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме і нерухоме майно, що знаходиться в комунальній власності, доходи сільського бюджету, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності сільської громади.

Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності села, є надбанням сільської громади і їх недоторканність захищається Законом.

2. До комунальної власності села включається рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному Законом порядку як власність села.

Перелік об'єктів комунальної власності села визначається рішенням сільської ради на підставі Закону та цього Статуту і щорічно переглядається.

3. Тарасівська сільська рада від імені та в інтересах територіальної громади села відповідно до чинного законодавства України   володіє, користується та розпоряджається об'єктами права комунальної власності, в тому числі   може передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, передавати в заставу.

4. Територіальна громада має право на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів нерухомого майна, розташованих на її території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальної громади села.

5. Загальний контроль за використанням об'єктів комунальної власності територіальної громади здійснює Тарасівський сільський голова. Сільський голова раз на рік інформує Тарасівську сільську раду про стан комунальної власності. Рішення про реєстрацію, відчуження або придбання об'єктів комунальної власності приймається сільською радою. Будь-які об'єкти комунальної власності не можуть безкоштовно передаватися до інших форм власності.

Стаття 15. Комунальні підприємства установи і заклади.

1. Сільська рада від імені та в інтересах сільської громади може створювати, реорганізовувати і ліквідовувати комунальні підприємства, установи і заклади. Сільська рада затверджує статути комунальних підприємств, установ і закладів; визначає основні напрями їхньої діяльності, порядок використання їхнього прибутку.

2.  Комунальні підприємства здійснюють не заборонену законом та визначену статутами підприємств виробничу, комерційну та іншу діяльність з метою одержання прибутку.

Комунальні підприємства володіють закріпленим за ними комунальним майном на основі права повного господарського відання. Здійснюючи це право, комунальні підприємства володіють, користуються і розпоряджаються належним їм майном у межах, визначених статутом підприємства, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать закону та цілям їхньої діяльності.

Комунальні підприємства відповідають за своїми зобов'язаннями усім закріпленим за ними майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути накладено стягнення на вимогу кредиторів.

3. Комунальні установи і заклади, які фінансуються з сільського бюджету, володіють закріпленим за ними майном на основі права оперативного управління. Здійснюючи це право, комунальні установи і заклади не можуть розпоряджатися цим майном без згоди сільської ради, вони самостійно розпоряджаються коштами, що виділені з сільського бюджету на їх фінансування; доходами, отриманими від господарської діяльності, та майном, придбаним за рахунок цих доходів.

Комунальні установи і заклади, які утримуються за рахунок сільського бюджету, несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями лише коштами, що є в їхньому розпорядженні.

4.  Сільська рада не відповідає за зобов'язаннями створених нею юридичних осіб, а вони не відповідають за її зобов'язаннями.

Стаття 16. Комунальне замовлення.

1. Виконавчий комітет сільської ради має право виступати замовником на виконання робіт з благоустрою території села, комунального обслуговування населення, будівництва та ремонту об'єктів соціального призначення, виробництва продукції, надання послуг, необхідних для побутових і соціально-культурних потреб населення, на виконання інших робіт з використанням власних коштів, власних чи придбаних матеріальних ресурсів.

2. Порядок та умови комунального замовлення визначаються Положенням про комунальне замовлення, яке затверджується сільською радою.

3. Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за кошти сільського бюджету провадиться в порядку і за процедурами, визначеними чинним законодавством та відповідним Положенням, що його затверджує сільська рада.

Стаття 17. Захист прав комунальної власності.

1.  Право комунальної власності сільської громади захищається законом на рівних умовах з іншими формами власності (приватною, державною).

2.  Об'єкти права комунальної власності не можуть бути примусово відчужені у сільської громади і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо сільської громади, отриманої шляхом проведення референдуму, а також відповідного рішення сільської ради. Примусове відчуження об'єктів комунальної власності може бути здійснене тільки відповідно до закону.

3. Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні об'єктам права комунальної власності. Діяльність фізичних і юридичних осіб, результатом якої є нанесення шкоди об'єктам права комунальної власності, карається відповідно до законодавства з відшкодуванням органам місцевого самоврядування заподіяних збитків та не одержаних унаслідок цього доходів. Органи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об'єктам права комунальної власності.

Стаття 18. Бюджет села.

1.  Бюджет села Тарасівка  - це  план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування та державної влади протягом бюджетного періоду.

2. Село Тарасівка має власний бюджет, який розробляється, затверджується і виконується органами місцевого самоврядування згідно з законами України „Про місцеве самоврядування в Україні" та „Про Державний бюджет України".

Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрямки використання коштів місцевих бюджетів.

Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання місцевого бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування, інших територіальних громад не допускається.

3. Бюджет села складається із загального та спеціального фондів.

Кошти загального фонду бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів ,що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань і не належать до бюджету розвитку.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку села.

Стаття 19. Доходи сільського бюджету.

1.  Доходи загального та спеціального фонду сільського бюджету формуються згідно Бюджетного Кодексу та Закону України „Про державний бюджет”  (на поточний рік).

Доходи сільського бюджету, отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворилися внаслідок перевиконання доходної частини бюджету, вилученню не підлягають. Рішення про використання таких коштів приймається сільською радою.

2. Сільська рада може приймати рішення щодо вкладання вільних коштів (отриманих способами, передбаченими частиною першою цієї статті) в акції, цінні папери тощо.

3. Сільський бюджет повинен передбачати резервний фонд для фінансування непередбачених видатків. Видатки резервного фонду включаються до звіту про виконання селищного бюджету.

4. З метою більш ефективного виконання своїх повноважень сільська рада може утворювати позабюджетні, цільові і валютні фонди та визначати порядок використання коштів цих фондів відповідними положеннями, які затверджуються рішенням сільської ради згідно законодавства.

Стаття 20. Місцеві податки і збори.

1. Органи місцевого самоврядування запроваджують місцеві податки і збори в інтересах територіальної громади та несуть відповідальність перед нею за ефективне використання отриманих коштів.

2. Рішення сільської ради стосовно фіскальних форматів базуються на дотриманні наступних принципів:

- податки та збори мають сприяти процесам надання громадських послуг;

- запровадження податків не може заважати розвиткові підприємництва, звуженню бази оподаткування, спричиняти розбалансування в сфері споживання;

- введення пільгових режимів не може порушувати економічну ситуацію в селі;

- введення податків та зборів не може призводити до значних втрат на їх адміністрування;

Стаття 21. Природні ресурси - власність сільської громади

1.  Сільська громада має право власності на всі природні ресурси, розташовані на території села, за винятком природних ресурсів державної форми власності.

2. Право власності сільської громади на природні ресурси поширюється на землю, корисні копалини, поверхневі і підземні води, ліси та іншу рослинність, тваринний світ, ландшафти та інші природні комплекси.

3. Від імені та в інтересах сільської громади управління природними ресурсами на території села здійснює сільська рада і уповноважені нею органи, діяльність яких спрямовується на охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людей.

Стаття 22. Плата за землекористування та природні ресурси.

1. Село має право отримувати плату за користування землею, лісами, іншими природними ресурсами (за винятком державної форми власності) від природокористувачів, розмір якої встановлюється законодавством.

Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, які визначаються залежно  від грошової оцінки землі.

2. Село має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, заподіяні на території села підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форми власності.

Стаття 23. Оприлюднення бюджету.

1.  Проект   бюджетної   постанови   (резолюції),   що   має   силу   місцевого   закону,   повинен   бути оприлюдненим, з моменту укладання, протягом семи робочих днів. Мешканці та платники зборів і податків протягом     семи   робочих  днів,   починаючи   з   останнього  дня,   коли  з   проектом   можна  було   відкрито ознайомитись, вносять свої зауваження до проекту. В оголошенні обов'язково   вказується термін, протягом якого проект обговорюється для вивчення громадськістю. Рішення щодо зауважень, що надійшли у вказаний строк, приймається радою на відкритому засіданні за участю представницької громадськості.

Бюджетна постанова (резолюція), що має силу місцевого закону, обговорюється і затверджується радою на відкритому засіданні.

Бюджетний план укладається протягом семи робочих днів з моменту опублікування бюджетної постанови (резолюції), що має силу місцевого закону. В оголошенні вказується на цей факт.

Розділ IV

Територіальна основа місцевого самоврядування

Стаття 24. Визначення території.

1. Територія села - це сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів,  вулиць, провулків, проїздів, шляхів, площ, прибудинкових територій, пляжів, кладовища, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунального господарства та інших об'єктів у межах села.

2.  Територія села є основою життя і діяльності територіальної громади, яка безпосередньо або через утворювані нею органи здійснює сільське самоврядування при дотриманні прав власників землі та інших належних землекористувачів.

3.У разі об’єднання з іншими територіальними громадами, новоутворена територія складається із земельних ділянок тих територіальних громад, що увійшли до цього новоутворення.

Рішення про об'єднання територіальних громад приймається на референдумі, в якому приймають участь мешканці з правом голосу. Проведення референдуму здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Стаття 25. Використання земель села.

1. Використання земель села здійснюється виключно в інтересах територіальної громади села відповідно до генерального плану села, проектів планування та забудови села і планів земельногосподарського устрою.

2. При плануванні та забудові території села Тарасівська сільська рада враховує державні, громадські та приватні інтереси, з дотриманням будівельних, землевпорядних, санітарних, природоохоронних норм і встановлених публічних сервітутів - безстрокового обмеження права власності чи права користування землею, що полягає у забезпеченні проїзду чи проходу до доріг загального користування, прокладанні та ремонті лінійних споруд, комунікацій тощо.

Стаття 26. Межі села.

1. Межа села відокремлює територію села від інших територій. При визначені межі села враховуються генеральний план села, проект планування і забудови села, а також техніко – економічне обґрунтування розвитку села. Межа села засвідчується державним актом України, форма і порядок видачі якого встановлюється законом.

2. Межі села встановлюються і змінюються відповідно до законодавства України.

Стаття 27. Зміна меж села

1. Мешканці   територіальної   громади,   які    мають   право   голосу,   можуть   ініціювати   зміну адміністративно-територіальних меж своєї територіальної громади.

Зміна межі села здійснюється в порядку, визначеному законодавством та з урахуванням історичних місцевих традицій, думки жителів села і жителів сусідніх адміністративно-територіальних одиниць, вираженою у формах, що дозволяють установити думку більшості тієї частини жителів, інтереси якої можуть бути обмежені зміною меж.

Розділ V

ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЧЛЕНАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СЕЛИЩА

Стаття 28. Право членів громади селища на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування в повному об'ємі здійснюють члени територіальної громади, які є громадянами України, проживають та зареєстровані у встановленому законом порядку на території села Тарасівка, досягли 18-ти річного віку та не визнані судом недієздатними (активні суб’єкти місцевого самоврядування).

Члени територіальної громади мають право:

обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування;

бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами;

здійснювати контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та про прийняті ними нормативно-правові акти;

приймати участь у місцевих референдумах та виборах, загальних зборах громадян за місцем проживання, громадських обговореннях, слуханнях, експертизах;

колективно або індивідуально звертатися до органів і посадових осіб місцевого самоврядування та одержувати від них відповіді у встановленому законом порядку;

користуватися іншими, передбаченими Конституцією, законами України та цим Статутом, правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 29 Форми та гарантії реалізації права територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

1.Члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування села.

2. Формами участі членів територіальної громади в місцевому самоврядуванні є:

- місцеві вибори;

- місцевий референдум;

- загальні збори громадян за місцем проживання;

- місцеві ініціативи;

- громадські слухання;

- звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування села;

- участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування села;

- участь у діяльності громадських організацій, професійних і творчих спілок;

- інші форми участі громадян у місцевому самоврядуванні села.

3. Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні села залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання в селі, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Стаття 30. Місцеві вибори

Місцеві вибори - це спосіб обрання депутатів Тарасівської сільської ради та Тарасівського сільського голови шляхом голосування активних суб'єктів місцевого самоврядування.

Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі чи не участі в місцевих виборах.

Порядок призначення і проведення виборів депутатів сільської ради і сільського голови та встановлення результатів голосування визначаються чинним законодавством України.

Члени сільської територіальної громади можуть у будь-який час відкликати обраних ними депутатів, або достроково припинити повноваження органів чи посадових осіб місцевого самоврядування у порядку, встановленому законами України.

Стаття 31. Місцевий референдум

Місцевий референдум є вищою формою здійснення місцевого самоврядування. Вона полягає в можливості активних суб'єктів місцевого самоврядування безпосередньо вирішувати найбільш важливі питання, що, відповідно до діючого законодавства, є у компетенції села.

Питання, які не віднесені чинним законодавством до сфери компетенції місцевого самоврядування, але мають важливе значення для громади можуть бути винесені на місцевий консультативний референдум, наслідки якого не мають обов'язкового характеру.

На місцевий референдум не виносяться питання здійснення повноважень органів виконавчої влади, які надані законом органам місцевого самоврядування, а також питання сільського бюджету та податків.

Порядок фінансування підготовки і проведення місцевих референдумів визначається сільською радою.

Участь у місцевому референдумі є вільною. Ніхто, і ні в якій формі, не може бути примушений до участі чи не участі в референдумі.

Місцевий референдум призначається сільською радою більшістю голосів, з ініціативи сільського голови, 1/3 депутатів сільської ради, або за місцевою ініціативою на вимогу не менше як 1/10 активних суб'єктів місцевого самоврядування.

За рішенням місцевого референдуму можуть бути припинені повноваження сільської ради та сільського голови відповідно до закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

У випадку референдуму з питання недовіри сільській раді місцевий референдум призначається сільським головою з його ініціативи або за місцевою ініціативою не менше як 1/10 активних суб'єктів місцевого самоврядування.

Порядок підготовки та проведення місцевого референдуму визначається законодавством України про референдуми.

Місцевий референдум вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь більше половини активних суб'єктів місцевого самоврядування.

Консультативний сільський референдум вважається таким, що відбувся, незалежно від кількості активних суб'єктами місцевого самоврядування, що взяли участь у голосуванні.

Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини мешканців, які взяли участь у голосуванні. Рішення прийняті місцевим референдумом не потребують затвердження будь-якими органами і посадовими особами місцевого самоврядування або державної влади і є обов'язковими для виконання, крім рішень консультативного референдуму.

Якщо для реалізації рішення сільського референдуму потрібне прийняття іншого правового акту, орган місцевого самоврядування, до компетенції якого відноситься дане питання зобов’язаний прийняти такий акт невідкладно, але не пізніше ніж у місячний термін після вступу в силу рішення сільського референдуму.

Рішення, прийняті місцевим референдумом та результати голосування оприлюднюються сільським головою протягом 10 днів і набувають чинності в порядку, передбаченому законодавством України про референдуми. Рішення є обов'язковими для виконання всіма органами і посадовими особами місцевого самоврядування, громадянами, об'єднаннями громадян, а також підприємствами, установами й організаціями, які розташовані на території села.

Виконання рішень прийнятих територіальною громадою села на місцевому референдумі забезпечується сільським головою.

Результати голосування консультативного референдуму оприлюднюються сільським головою протягом 10 днів та він інформує органи і посадових осіб, до компетенції яких відноситься вирішення питання, що було предметом консультативного референдуму.

Усі рішення що стосуються сільського референдуму, а також проекти рішень які виносяться місцевий референдум підлягають опублікуванню в місцевих засобах масової інформації.

Стаття 32. Загальні збори громадян за місцем проживання

Загальні збори громадян за місцем проживання є однією з форм їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення. Вони можуть скликатися по будинках, вулицях, кварталах, мікрорайонах села або інших внутрішньо-сільських територіальних утвореннях відповідно до Положення „Про загальні збори громадян в селі Тарасівка".

Час, місце проведення та порядок денний загальних зборів визначає ініціативна група, уп<

Вхід на сайт
Пошук
Календар
Архів записів
Друзі сайту
Відділ освіти Шполянської держадміністрації
Лозуватська ЗОШ