Персональний сайт с. Тарасівка
Годинник
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 45
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Час, місце проведення та порядок денний загальних зборів визначає ініціативна група, уповноважені відповідними громадянами, сільський голова або посадові особи, визначені сільським головою, виконавчим комітетом. Ця інформація оприлюднюється не пізніше як за 10 днів до їх проведення.

На загальних зборах можуть обговорюватися питання загальномісцевого та внутрішньо - територіального значення, а також питання, віднесені до відання органів місцевого самоврядування. За підсумками проведення зборів їх учасники можуть приймати відповідні рішення.

Хід проведення загальних зборів відображається у протоколі. До протоколу вносяться тези виступів, пропозиції учасників та результати голосування. Протокол підписують обрані зборами головуючий та секретар.

На загальні збори, присвячені обговоренню питань загальносільського значення, запрошуються представники засобів масової інформації.

У роботі загальних зборів будь-якого рівня мають право брати участь представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади. Депутати сільської ради беруть участь у загальних зборах за місцем розташування своїх виборчих округів та дільниць в обов'язковому порядку. Представники постійної комісії сільської ради відповідно до своєї компетенції обов'язково беруть участь у роботі загальних зборів будь-якого рівня.

У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, сільський голова, депутати сільської ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян та підприємств, які не проживають на відповідній території.

 

Стаття 33. Колективні та індивідуальні звернення жителів селища до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Члени територіальної громади села, незалежно від їх віку та громадянства, мають право надсилати колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Члени територіальної громади села мають право особисто звертатися до органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

Індивідуальне звернення може бути усним, викладеним громадянином на особистому прийомі, або письмовим, яке направляється поштою, або передається (реєструється) в установленому порядку до відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування села.

 

Стаття 34.  Порядок та термін розгляду колективних звернень громадян.

Порядок та термін розгляду колективних звернень громадян регламентується Законом України „ Про звернення громадян” та цим Статутом

Колективні звернення, за умови наявності не менш як 10 підписів розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування до яких вони надійшли у першочерговому порядку.

Колективні звернення, підписані більш як 50 жителями села, розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування, до яких вони надійшли, невідкладно. Інформація про колективні звернення підписані більше як 100 жителями села, негайно передається до сільської ради (в разі, якщо вони надійшли до інших органів або посадових осіб місцевого самоврядування).

Метою колективних звернень членів територіальної громади села можуть бути:

- внесення конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку села чи окремих сільських територій;

- аналіз роботи сільського голови, сільської ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком села чи окремих сільських територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, віднесених чинним законодавством України до відання місцевого самоврядування;

- порушення питань про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;

- порушення питання про недовіру посадовій особі органу місцевого самоврядування, тощо.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані приймати до розгляду заяви громадян і відповідати на них згідно з Законом України "Про звернення громадян".

 

Стаття 35. Громадські слухання

Метою громадських слухань є забезпечення ефективної взаємодії сільської ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Порядок проведення громадських слухань регламентується Положенням «Про громадські слухання в селі Тарасівка».

Члени територіальної громади села мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях, з розробки проектів сільського бюджету та сільських програм соціально-економічного і культурного розвитку, проектів рішень ради з питань, актуальних для жителів села.

Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи сільського голови, сільської ради або її постійної комісії, органів самоорганізації населення чи з ініціативи територіальної громади. Громадські слухання з ініціативи членів територіальної громади можуть проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписало не менш як 50 членів територіальної громади.

Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет сільської ради. Про час, місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, члени територіальної громади села сповіщаються секретарем сільської ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення.

Проведення громадських слухань організує секретар сільської ради або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.

Вважається, що пропозиції є внесеними за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини учасників громадських слухань.

Про результати громадського слухання секретар сільської ради інформує членів територіальної громади села в десятиденний термін.

 

Стаття 36. Місцеві ініціативи

Члени територіальної громади села мають право ініціювати розгляд сільською радою (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.

Місцева ініціатива передбачає внесення до сільської ради проекту нормативно-правового акту з питань, віднесених до її відання.

Порядок внесення місцевих ініціатив на розгляд сільської ради визначається Положенням „Про місцеві ініціативи в села Тарасівка.

Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку місцевої ініціативи, підтримані підписами не менш як 50 членів територіальної громади села, які мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії сільської ради.

Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні сільської ради з обов'язковою участю членів ініціативної групи.

 

Стаття 37. Участь у роботі органів місцевого самоврядування.

Члени територіальної громади села мають право бути присутніми на відкритих засіданнях сільської ради, виконавчого комітету, постійних, та спеціальних комісій сільської ради при розгляді питань, пов'язаних із реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання сільського самоврядування.

Особам, що виявили бажання виступити на засіданнях сесії сільської ради, виконавчого комітету, постійних, та спеціальних комісій сільської ради надається таке право згідно з регламентом роботи сільської ради.

 

Стаття 38. Інші форми участі членів територіальної громади села у здійсненні місцевого самоврядування.

Перелік форм участі членів територіальної громади села у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

Крім передбачених цим Статутом, можуть бути використані такі форми участі членів територіальної громади села у здійсненні місцевого самоврядування:

членство в комісіях, що утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах місцевого самоврядування (перелік цих комісій та положення про них затверджується на засіданнях сільської ради);

участь у роботі громадських рад, що утворюються при сільській раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів села та практики надання їм соціальних послуг у системі місцевого самоврядування, залучення їх до здійснення місцевого самоврядування (за рішенням сільської ради при ній можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, біженців, воїнів-інтернаціоналістів, незабезпечених житлом, ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців тощо);

участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень сільської ради з питань, що мають важливе значення для територіальної громади села, і визначають основні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку села;

участь у масових акціях, мітингах, демонстраціях, походах, зборах й інших масових заходах метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб місцевого самоврядування до актуальних проблем місцевого значення та проблем соціального забезпечення членів територіальної громади села, охорони навколишнього середовища, підтримки громадської безпеки тощо.

 

Стаття 39. Право членів територіальної громади на інформацію. Оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування.

Члени територіальної громади мають право на одержання достовірної, об’єктивної і повної інформації з питань роботи сільської ради, виконкому, інших органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування відбувається шляхом їх опублікування у місцевих засобах масової інформації, та на сільському стенді, не пізніше 7 днів з часу їх прийняття.

Члени територіальної громади села мають право ознайомитися з будь-яким рішенням органів місцевого самоврядування, крім тих, які становлять державну або комерційну таємницю.

 

 

 

Розділ VI

СИСТЕМА ОРГАНІВ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 40. Система органів і посадові особи територіальної громади.

Органи місцевого самоврядування (сільська рада та виконавчий комітет сільської ради) -це юридичні особи. За рішенням сільської ради, статус юридичної особи може надаватися й іншим виконавчим органам сільської ради.

Система сільського самоврядування визначається цим Статутом у відповідності до Конституції України і Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і включає в себе:

- територіальну громаду села;

- сільську раду;

- сільського голову;

- виконавчий комітет сільської ради;

- органи самоорганізації населення

 

Стаття 41. Сільська рада.

1. Сільська рада є органом сільського самоврядування, що представляє територіальну громаду села Тарасівка та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією, Законами України та цим Статутом.

В межах чинного законодавства України у віданні ради знаходяться всі питання життєдіяльності громади села.

2. Сільська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Порядок призначення організації і проведення виборів депутатів сільської ради визначається законами України.

3. Загальний склад сільської ради встановлюється в межах, визначених законом, рішенням сільської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів сільської ради. Крім депутатів, до складу сільської ради входить за посадою сільський голова.

4. Сільська рада обирає постійні і тимчасові комісії, секретаря ради, утворює виконавчий комітет й інші органи, дає дозвіл на створення органів самоорганізації населення.

5.  Система і структура органів і апарату сільської ради визначається на сесії за пропозицією сільського голови та повинна забезпечувати належну організацію діяльності ради і реалізацію її повноважень.

6. Сільська рада має право розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України і законами України до її відання

Перелік питань, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях сільської ради, визначається ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

7. Сільська рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України і штамп зі своїм найменуванням, рахунки в установах банків України, наділена владними повноваженнями, у межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність згідно з чинним законодавством

Юридична адреса сільської ради : 20216, село Тарасівка, вул. Ювілейна, 36

8. Порядок формування організації і діяльності, повноваження сільської ради визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, а також цим статутом.

 

Стаття 42. Регламент сільської ради.

Регламент - нормативно-правовий акт сільської ради, що містить сукупність правил, які визначають порядок і процедуру діяльності ради і її органів.

Сільська рада не пізніше, ніж на другій сесії чергового скликання, повинна затвердити відповідний Регламент.

Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту ради підлягають обов'язковому розгляду постійною комісією з питань Регламенту та депутатської етики, або спеціально створеною робочою групою.

Регламент ради, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням, що приймається на пленарному засіданні сільської ради більшістю депутатів від загального її складу.

 

Стаття 43. Сесія сільської ради

1.Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія сільської ради складається з пленарних засідань і засідань її постійних комісій.

2. Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше, ніж через місяць після обрання ради в правомочному складі, її відкриває та веде голова цієї виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, сільського голови і визнання їх повноважень.

Наступні сесії сільської ради скликає сільський голова в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

3. Сесія сільської ради також повинна бути скликана за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу ради або за пропозицією виконавчого комітету ради.

4. У випадку немотивованої відмови сільського голови скликати сесію ради, сесія сільської ради скликається секретарем сільської ради.

5. У випадку, якщо посадові особи, зазначені в частинах третій і четвертій цієї статті, у двотижневий термін не скликають сесію сільської ради, на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради, або виконавчого комітету сесія може бути скликана депутатами сільської ради, що складають не менше однієї третини складу ради, або постійною комісією ради.

6. Сесія сільської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більш половини депутатів від загального складу ради.

7. Пропозиції щодо питань порядку денного пленарного засідання сесії сільської ради можуть вноситися відповідно сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян. Вони подаються сільському голові в письмовому вигляді й у терміни, установлені Регламентом ради, з обґрунтуванням доцільності розгляду і з проектом рішення питання, що вноситься.

8. Сільська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні і ненормативні правові акти у формі рішень.

9. Рішення сільської ради приймаються на його пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом. При визначенні результатів голосування сільської ради враховується голос сільського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради.

 

Стаття 44. Депутати сільської ради.

1. Депутат сільської ради - особа, яка шляхом виборів наділяється сільською громадою повноваженнями представляти інтереси виборців та здійснювати функції сільського самоврядування, віднесені до відання сільської ради.

2.  На першому пленарному засіданні новообраної сільської ради депутати складають присягу такого змісту:

„ Я, __________________________, вступаючи в права депутата Тарасівської сільської ради, (П.І.Б.)

усвідомлюючи свою високу відповідальність перед виборцями виборчого округу  №__, які обрали мене депутатом сільської ради, урочисто присягаю вірно служити громаді села Тарасівка, неухильно дотримуватись Конституції, законів України та Статуту територіальної громади села Тарасівка, відстоювати права, свободи, та законні інтереси своїх виборців, сумлінно виконувати повноваження депутата сільської ради."

Про факт відмови депутатом підписати текст присяги, а також порушення присяги повідомляється виборцям відповідного округу та дільниці, і це дає право сільській раді ініціювати відкликання депутата відповідно до чинного законодавства.

Депутати сільської ради щодо здійснення наданих їм повноважень по виконанню функцій сільського самоврядування несуть відповідальність не тільки перед виборцями свого округу, а й перед усіма жителями сільської громади. Вони не повинні своєю діяльністю завдавати шкоди інтересам сільської громади.

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України „Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами, цим Статутом та іншими рішеннями сільської ради, ухваленими в межах її компетенції.

Депутат має право звертатися до всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, організацій, установ усіх форм власності, посадових осіб для одержання інформації або роз'яснення з питань депутатської діяльності. Відповідь на депутатське звернення може бути оголошена на пленарному засіданні сесії сільської ради або дана депутату в індивідуальному порядку в установлений законом термін.

Депутат має право з питань депутатської діяльності знайомитися з будь-якими офіційними документами, що зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, робити виписки, копіювання цих документів.

Депутати ради можуть об’єднуватись в депутатські групи, мінімальний кількісний склад яких визначається регламентом сільської ради.

 

Стаття 45.  Депутатські групи сільської ради

1. Для вироблення спільних позицій, формування узгоджених поглядів з питань діяльності сільської ради депутати сільської ради можуть за взаємною згодою створювати депутатські групи.

2. Депутатські групи утворюються на зборах депутатів сільської ради, на яких обирається керівник групи, який організує її роботу та представляє її у відносинах з іншими групами, сільським головою та сільської радою.

3. Створення депутатської групи оформляється протоколом, у якому зазначаються списки депутатів, що входять до її складу, і який передається секретарю сільської ради.

4. Депутат сільської ради може бути членом тільки однієї депутатської групи.

5. Секретар сільської ради інформує сільську раду та членів територіальної громади про створення депутатських груп та їх склад. Інформація заноситься до протоколу відповідної сесії селищної ради.

 

Стаття 46. Комісії сільської  ради.

1.  З метою підготовки рішень, контролю за виконанням рішень сільської ради та її виконавчого комітету з числа депутатів обираються постійні комісії сільської ради чи тимчасові контрольні комісії.

2. Постійні комісії обираються радою у складі голови і членів комісії. Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються новообраною сільською радою не пізніш як на другій сесії сільської ради.

3. Головами постійних комісій не можуть бути обрані депутати сільської ради, які є посадовими особами місцевого самоврядування і перебувають на посадах заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради або начальників підрозділів за відповідними галузями.

4. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії, що скликає та веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

5. Діяльність постійних комісій сільської ради регламентується положеннями Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом сільської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується сільською радою.

6.  Порядок формування, функції та організація роботи тимчасових контрольних комісій сільської ради регламентується положеннями Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом сільської ради та Положенням про тимчасові контрольні комісії, що затверджується сільською радою.

 

 

 

Стаття 47.  Сільський голова с. Тарасівка

1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади, що представляє її інтереси  з усіх питань її діяльності та здійснює свої повноваження на постійній основі.

2. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні сільської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої, обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

3. При вступі на посаду сільський голова приймає перед сільською радою присягу такого змісту:

" Я (прізвище, ім'я, по батькові), заступаючи на посаду сільського голови с. Тарасівка, усвідомлюючи свою високу відповідальність перед жителями села Тарасівка, урочисто присягаю вірно служити громаді, неухильно дотримуватись Конституції, законів України та Статуту територіальної громади села Тарасівка, забезпечувати на території села Тарасівка охорону прав, свободи та законних інтересів громадян, сумлінно виконувати повноваження сільського голови."

4. Сільський голова здійснює наступні повноваження:

- організує роботу сільської  ради та її виконавчого комітету;

- підписує рішення сільської ради та її виконавчого комітету;

- вносить на розгляд сільської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря сільської ради;

- вносить на розгляд сільської ради пропозиції щодо кандидатур голів постійних комісій;

- вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету сільської ради;

- вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів апарату сільської ради та її виконавчого комітету;

- здійснює керівництво апаратом сільської ради та її виконавчого комітету;

- скликає сесії сільської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій сільської ради і головує на пленарних засіданнях сільської ради;

- забезпечує підготовку на розгляд сільської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку села, цільових програм з інших питань самоврядування, сільського бюджету та звіту про його виконання, рішень сільської ради з інших питань, що належать до її відання;

- оприлюднює затверджені сільською радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

- призначає на посади та звільняє з посад керівників виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади села, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

- скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

- забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, сільської ради, її виконавчого комітету;

- є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним сільською радою;

- звертається до суду щодо визнання незаконними актів підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження сільської ради та її органів;

- укладає від імені територіальної громади, сільської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції сільської ради, подає їх на затвердження сільської ради;

- веде особистий прийом громадян;

- забезпечує на території села дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

- здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим Статутом та законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень сільської ради;

- видає розпорядження у межах своїх повноважень.

5.  При здійсненні наданих повноважень сільський голова підзвітний, підконтрольний і відповідальний перед територіальною громадою, відповідальний перед сеільською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом сільської ради повноважень органу виконавчої влади також підконтрольний відповідному органу виконавчої влади.

6. Сільський голова, у разі припинення своїх повноважень у випадках, визначених законодавством України, передає справи та посаду сільського голови новообраному сільському голові протягом 10 днів з дня оголошення на сесії сільської ради повідомлення територіальної виборчої комісії про підсумки виборів сільського голови та складання на пленарному засіданні сільської ради присяги новообраного голови.

Результати прийому справ та посади сільського голови секретар ради оголошує на найближчому пленарному засіданні ради.

Сільський голова може бути усунений від участі в засіданні тимчасової контрольної комісії, якщо її робота стосується з'ясування обставин, пов'язаних з діяльністю головної посадової особи місцевого самоврядування. У цьому випадку за усунення сільського голови від участі в засіданні комісії має проголосувати більшість депутатів від загального складу сільської ради.

Сільський голова у встановленому законом порядку не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу і роботу виконавчих органів ради перед територіальною громадою та перед сільською радою.

 

Стаття 48. Секретар сільської ради.

1.  За пропозицією сільського голови сільська рада обирає таємним голосуванням секретаря сільської ради

2.  Секретар сільської ради обирається з числа депутатів сільської ради на строк повноважень сільської ради та працює в ній на постійній основі.

3.  Секретар сільської ради:

- скликає сесії ради у випадках, передбачених законодавством;

- повідомляє депутатам і доводить до відома членів територіальної громади інформацію про час і місце проведення сесії сільської ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

- веде засідання сільської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених законодавством;

- організує підготовку сесій сільської ради, питань, що вносяться на її розгляд;

- забезпечує своєчасне доведення рішень сільської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

- за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій сільської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- сприяє депутатам сільської ради у здійсненні їх повноважень;

- за дорученням сільської ради відповідно до законодавства організовує заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційного тексту цього Статуту й інших офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади села;

- вирішує за дорученням сільського голови або сільської ради інші питання, пов'язані з діяльністю сільської ради та її органів.

4.  У випадку відсутності сільського голови його обов'язки з питань діяльності сільської ради виконує секретар сільської ради.

 

Стаття 49. Заступник сільського голови

1. Заступник сільського голови з питань діяльності виконкому сільської ради затверджуються сільською радою за поданням сільського голови, як правило, у складі виконавчого комітету сільської ради.

2. Розподіл обов'язків між заступником сільського голови, секретарем сільської ради та керуючим справами визначається розпорядженням сільського голови.

3. У випадку відсутності сільського голови його обов'язки з питань діяльності виконавчого комітету сільської ради виконує заступник сільського голови.

 

Стаття 50. Виконавчий комітет сільської ради.

1. Виконавчий комітет сільської ради є виконавчим органом Тарасівської сільської ради, який утворюється сільською радою на термін її повноважень.

Очолює  виконавчий  комітет сільський  голова.  У  разі   відсутності  сільського  голови  або  неможливості виконання ним своїх обов'язків організує роботу виконавчого комітету заступник сільського голови.

2. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується радою за пропозицією сільського голови.

До складу виконавчого комітету не можуть бути обрані депутати сільської ради, крім секретаря ради.

Сільська рада з власної ініціативи або з ініціативи членів територіальної громади села може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету чи його розпуск.

Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації.

3. У межах, установлених законами України, виконком сільської ради здійснює власні і делеговані повноваження в сферах і галузях: соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; бюджету, фінансів і цін, управління комунальною власністю; житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку; будівництва, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту; регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища; соціального захисту населення; забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян та інші повноваження.

4. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним сільській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Звітує про роботу виконавчого комітету сільський голова.

5. Засідання виконавчого комітету скликаються сільськимим головою (або заступником сільського голови в разі відсутності сільського голови чи неможливості виконання ним своїх обов'язків) в разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

 

Розділ VIІ

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 

Стаття 51. Органи самоорганізації населення.

1.  Органи самоорганізації населення - це представницькі органи, що створюються частиною жителів, які проживають на відповідній території у межах села і здійснюють свою діяльність на підставі Конституції  України, Закону України „Про органи самоорганізації населення”, Статуту та  Положення про органи самоорганізації населення у селі Тарасівка.

2. Органи самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою і мають такі види:

- будинкові комітети, які діють у межах одного або кількох багатоквартирних будинків;

- вуличні комітети, які діють у межах однієї або кількох вулиць;

- квартальні комітети, які діють у межах одного або кількох кварталів житлової забудови;

- територіальні комітети, які діють у межах певних мікрорайонів, житлових масивів.

3. Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи Положенням про орган самоорганізації населення

4. Легалізація органів самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом сільської ради.

 

Стаття 52. Порядок формування органів самоорганізації населення.

1. Органи самоорганізації населення утворюються за ініціативою жителів села з дозволу сільської ради, що наділяє їх частиною повноважень, а також фінансів і майна.

Питання про створення органу самоорганізації обговорюється і вирішується жителями будинку, вулиці, кварталу й інших територіальних утворень на загальних зборах. Порядок проведення загальних зборів визначається цим Статутом, Положенням "Про загальні збори громадян в селі Тарасівка" та чинним законодавством України. Для участі в роботі загальних зборів можуть запрошуватись депутати ради.

2. Рішення громадських зборів про необхідність створення органу самоорганізації населення і проект його Статуту направляються сільському голові для включення до порядку денного сесії сільської ради із зазначенням мети створення органу самоорганізації населення, обґрунтуванням необхідності його створення і питань, вирішення яких могло б бути віднесене до відання даного органу.

3. Питання про дозвіл створення органу самоорганізації населення виноситься на пленарне засідання сесії сільської ради, куди запрошується представник відповідного територіального об'єднання, що обґрунтовує необхідність створення органу самоорганізації населення.

4. За результатами обговорення даного питання сільська рада дозволяє або не дозволяє створення відповідного органу самоорганізації населення, про що приймає рішення.

5. Після одержання дозволу загальні збори громадян, що прийняли рішення про необхідність створення органу самоорганізації населення, обирають орган самоорганізації населення, затверджують Статут і приймають рішення про його реєстрацію. З моменту реєстрації Статуту орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи.

 

Стаття 53.  Здійснення повноважень органів самоорганізації населення

1. Власні повноваження органу самоорганізації населення визначаються Законом України „Про органи самоорганізації населення" та Положенням про нього.

2. Сільська рада може додатково наділяти орган самоорганізації населення частиною своїх повноважень.

Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно перешкоджати інтересам територіальної громади села.

3. Органи самоорганізації населення самостійно використовують фінансові ресурсі, які передані їм з місцевого бюджету, на цілі та в межах визначених сільською радою. Контроль за фінансовою діяльністю органів самоорганізації населення в межах своїх повноважень здійснюють сільська рада та її виконавчі органи, збори жителів за місцем проживання та органи державної влади.

4. Органи і посадові особи місцевого самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень та координують їх діяльність. Члени органу самоорганізації населення мають право приймати участь в засіданнях сільської ради та її виконавчого комітету, стосовно їх діяльності, а також під час розгляду питань, що ініціюються органами місцевого самоврядування.

 

 

 

Стаття 54. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед територіальною громадою села за результати своєї роботи і надають жителям села необхідну інфор

Вхід на сайт
Пошук
Календар
Архів записів
Друзі сайту
Відділ освіти Шполянської держадміністрації
Лозуватська ЗОШ